ప్రధాన ఇతర దుర్గా పూజ 2020: శుభాకాంక్షలు, SMSes, సందేశాలు, కోట్స్

దుర్గా పూజ 2020: శుభాకాంక్షలు, SMSes, సందేశాలు, కోట్స్

  • Durga Puja 2020 Best Wishes

TheHolidaySpot మీ స్నేహితులు దుర్గా పూజ శుభాకాంక్షలు చెప్పడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి సమర్పించండి దుర్గా పూజ అనేది కోల్‌కతాలో ఎక్కువగా జరిగే అతి పెద్ద పండుగలలో ఒకటి మరియు ఈ పేజీ కొంతమంది పూజ్యమైన వ్యక్తులు తమ భావాలను వ్యక్తీకరించడానికి పంపిన కోరికలు మరియు ఆకాంక్షలను తెలుపుతుంది మరియు వారి అనుభూతులను మరియు ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి ఒక సంగ్రహావలోకనం తీసుకోండి. దుర్గా పూజను మరింత రిఫ్రెష్‌లో ఆస్వాదించడానికి మీ స్వంత వ్యక్తీకరణను ఇతరులతో పంచుకోవడానికి కొంత సమయం కేటాయించడానికి ప్రయత్నించండి. ఈ పేజీలో కొన్ని అద్భుతమైన శుభాకాంక్షలు మరియు భావాలు వ్యక్తమవుతాయి కాబట్టి దీన్ని ప్రేమించటానికి ప్రయత్నించండి.

దుర్గా పూజ శుభాకాంక్షలు

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -1

ధేకర్ అవాజ్ ధాయ్ కుర్ కుర్
సోనా జే ఓయి అగోమోని సుర్
మేయర్ ఎబార్ అసర్ పాల
సురు హోలో మొజార్ ఖేలా
తాయ్ నియే ఐ సుఖి మోన్
జనయ్ అగం అవినందన్
సువో పంచమి.దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -2

మా కి జ్యోతి సే నూర్ మిల్తా హై
సబ్కే డిలోన్ కో సురుర్ మిల్టా హైన్
జో భీ జాతా హై మాతా కి ద్వార్
కుచ్ నా కుచ్ జారూర్ మిల్తా హై ఉపయోగించండి

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -3

నిల్ ఆకాషే మేఘర్ వెలా
పద్మ్య ఫ్యూలర్ పాప్రి మేళా
ధేకర్ తాలే కాషర్ ఖేలా
అనోండే కటుక్ షరోడ్ బేలా
haPPy దుర్గా పూజ!

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -4

ఆ emPty sPaces నా నిశ్శబ్ద ప్రార్థనలు,
మా దుర్గాను మార్గనిర్దేశం చేయమని అడుగుతోంది &
మీరు చేసే పనులలో ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని రక్షించండి &
నువ్వెక్కడున్నా! శుభో బిజోయదుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -5

దుర్గా పూజ ఖుషియో కా,
ఉజలో కా, మా దుర్గా కా ....
దుర్గా పూజ ఆప్కి జిందగి ఖుషియో సే భరి హో,
దునియా ఉజలో సే రోషన్ హో,
ఇంట్లో మా దుర్గాకు చెందిన ఆగ్మాన్ ...
హాపీ దుర్గా పూజ

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -6

సుభ్రా సిటల్ కాషర్ శోబే జురాలో డు నాయన్,
అగామోనిర్ బార్తా బోయ్ బాజ్చే ధేకర్ సుర్,
షరోడియార్ డింగులో హాక్ ఆనంద మాధుర్!
సుభో దుర్గా పూజ!

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -7

సిసిర్ భెజా భోరేర్ బటాస్ ..
Ol ోల్మోల్ రాడ్, ఖుసిర్ అభస్ ..
ఎలుక షెషర్ చందర్ అలో ..
పూజా అష్చే జానియే డిలో.
హల్లర్ అడ్డా అబాకాష్
డు హాట్ డైయే దక్కే ఆకాష్ ..దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -8

పుజో శేష్ ఒలి గోలి,
ma bole choli choli.
భాసన్ హాబ్ ఫతాఫతి,
బిజో హుటోపతి చుట్టూ చుట్టబడి ఉంటుంది.
ఎటా మార్ నాతున్ ధారా,
SMS-e బిజోయ సారా.

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -9

దుర్స్ పూజ మే
మీ అందరికీ ఆనందం లభిస్తుంది
మీరు 4 సార్లు ఎంతో ఆశపడ్డారు ..
హాపీ దుర్గా పూజ .. !! అందరినీ ఆస్వాదించండి.

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -10

షియులీ ఫులర్ గాంధో,
సదా మేఘర్ చీర ఆర్ కాష్-ఎర్ బోన్,
ధేకర్ బజ్నా జనన్ డిచ్
మా -er అగామోన్.
సుభో మహాలయ!

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -11

షియులీ ఫ్యూలర్ గాంధో నీయే, మహాలయార్ భోరే ...
అబార్ బోచోర్ పార్ కోరే పుజో ఎలో ఘురే ...
హొక్ నా ఆకాష్ మేఘే ka ాకా, పోరుక్ బ్రిస్టి జిరి జిరి ...
కాషర్ బాన్ డిచే జనన్, అష్చే మా షిగ్గిరి ...

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -12

ధేకర్ uPar chhilo kathi,
పూజో హోలో జమ్జమతి,
ఆజ్ మేయర్ ఫెరార్ పాల
జానై తాయ్ ఇ-బేలా
శుభో బిజయ!

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -13

అనెక్ స్వాప్నా పురాన్ కోర్
మా చోలే జాన్ కోన్ సుదురే
మా-ఎర్ ఆసా, మా-ఎర్ జావా
నాతున్ ఖుషీర్ నాతున్ హవా
దుఖో కోరే లాబ్ కి తబే
ఆషే బచ్చర్ అబర్ హబే!
- సుభా బీజయ

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -14

ఉత్సబెర్ ఆజ్ శేష్ బేలా,
షురు హోబ్ సిందూర్ ఖేలా,
మోనర్ మాజే రేఖే మా కే,
బిదయెర్ సుర్ బజ్బే ధకే
ఎటా అమాడర్ నాతున్ ధారా. SMS-ei bijaya sara.
సుభో బిజోయ!

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -15

కలిసి జరుపుకునే క్షణాల జ్ఞాపకాలు
నా హృదయంలో ఎప్పటికీ జతచేయబడిన క్షణాలు
ఈ ఫెస్టివల్‌లో నన్ను మిస్ మిస్ చేయండి
ఈ దుర్గా పూజ మంచి అదృష్టాన్ని తెస్తుంది
మరియు మీ కోసం దీర్ఘకాలిక ఆనందం!

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -16

ఈ దుర్గా పూజ ఎప్పటిలాగే ప్రకాశవంతంగా ఉండనివ్వండి.
ఈ దుర్గా పూజ మీకు ఆనందం, ఆరోగ్యం మరియు సంపదను తెస్తుంది.
లైట్ల పండుగ యుపిని మరియు మీ సమీప మరియు ప్రియమైన జీవితాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది. HaPPy దుర్గా పూజ
మీరందరు.

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -17

కాండిల్ లైట్ జ్వాలగా
Ur ర్ లైఫ్ ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండవచ్చు,
ది మౌంటైన్ హై
సిగ్గు లేకుండా యు మూవ్,
సన్షైన్ ఉదయం కీర్తిని సృష్టిస్తుంది
సువాసన సంవత్సరాలు ఫ్లోరీగా నింపుతుంది,
అన్ని చీకటి చాలా దూరంగా ఉంది
లైట్ దాని మార్గంలో ఉంది.
విషింగ్ యు ఆల్ ఎ వెరీ హ్యాపీ విజయ దశమి ....

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -18

'SOSTHI'Thak notun chhoa,'
సప్తామి 'హాక్ సిసిర్ ధోవా,
అంజలి డావో 'అస్టామిట్,
జముక్ 'నవమి'ని జోడించండి
'దశమి హాక్ మిస్టి ముఖ్,
పుజో తోమర్ ఖుబ్ జోముక్.

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -19

షియులీ ఫులర్ గోండో, తులోర్ మాటో మేగ్ అర్ కాష్-ఎర్ బోన్,
dhaker bajna janan diche Maa-er agomon.
సుభో మహాలయ.

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -20

అంజలి టా తారతారి సారా నామో నామో కోరే,
దయచేసి చెప్పండి, వారి పెద్ద కుక్కపిల్లల కథ ఏమిటి .....
పుజోర్ కడిన్ అరల్ కోర్ హా చె టా పే ధారా,
ప్రేమ్ కడిన్ సకాల్ బికెల్ చుటియే ప్రేమ్ కారా. :-)

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -21

పుజో శేష్ డైనర్ అలో
సోమ భారే దుఖర్ కలో
MonPoter kon thikanay
పూజార్ సీ స్మృతి రాయ్ జయ్
మాంకే సుధు బోజాయ్ తోబే
అస్చే బచ్చర్ అబార్ హాబ్!

దుర్గా పూజ ఎస్ఎంఎస్ -22

అదృష్టం ఒకటి
ఎవరు ఆరాధించడం నేర్చుకున్నారు,
కానీ అసూయపడకూడదు.
ఆనందకరమైన దుర్గా పూజకు శుభాకాంక్షలు,
శాంతి మరియు ప్రోస్పెరిటీతో పుష్కలంగా.

  • దుర్గా పూజ వాల్‌పేపర్స్
  • దుర్గా పూజ టైమింగ్
వాలెంటైన్ మీ భాగస్వామిని ముద్దాడటానికి ఎర్గోనామిక్ జోన్లు డేటింగ్ చైనీయుల నూతన సంవత్సరం వాలెంటైన్ హాట్ హాలిడే ఈవెంట్స్

UK లో అధ్యయనం

చైనీయుల నూతన సంవత్సరం
ప్రేమికుల రోజు
వాట్సాప్, ఫేస్‌బుక్ మరియు పిన్‌టెస్ట్ కోసం చిత్రాలతో ప్రేమ మరియు సంరక్షణ కోట్స్
డేటింగ్ యొక్క నిర్వచనం
సంబంధ సమస్యలు మరియు పరిష్కారాలుఏదో కోసం చూస్తున్నారా? Google లో శోధించండి:

  • హోమ్
  • మాకు లింక్ చేయండి
  • మీ అభిప్రాయాన్ని పంపండి
నిరాకరణ: ఈ సైట్ యొక్క వినియోగదారులు కొన్ని మూల చిత్రాలను అందించారు, మరియు
TheHolidaySpot వారికి యాజమాన్యాన్ని క్లెయిమ్ చేయదు.

ఆసక్తికరమైన కథనాలు

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చిహ్నాల తత్వశాస్త్రం
చిహ్నాల తత్వశాస్త్రం
శివుని యొక్క పవిత్ర చిహ్నాలతో మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకోండి, అది దామ్రూ లాగా ఉండండి, అతని మెడలో చుట్టుముట్టిన త్రిశూలం లేదా పాము. ఈ వ్యాసం నుండి ఇవన్నీ తెలుసుకోండి మరియు మీకు నచ్చితే దాన్ని పంచుకోవడానికి సంకోచించకండి
యాష్ బుధవారం కస్టమ్స్ & సంప్రదాయాలు
యాష్ బుధవారం కస్టమ్స్ & సంప్రదాయాలు
యాష్ బుధవారం యొక్క ఆచారాలు మరియు సంప్రదాయాలపై వ్యాసం చదవండి.
క్వాన్జా పుస్తకాలు, వీడియోలు మరియు సంగీతం
క్వాన్జా పుస్తకాలు, వీడియోలు మరియు సంగీతం
క్వాన్జా పుస్తకాలు, సంగీతం మరియు వీడియోలు, అన్నీ సులభంగా ప్రాప్తి చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి
గణేష్ చతుర్థి ఎలా జరుపుకుంటారు
గణేష్ చతుర్థి ఎలా జరుపుకుంటారు
గణేష్ చతుర్థిని భారతదేశం అంతటా జరుపుకుంటారు. ఈ పండుగ ఎలా జరుపుకుంటారు, ఆచారాలు మరియు సంప్రదాయాలు మరియు గణేశుడి ఆరాధనలో ప్రజలు ఎలా పాల్గొంటారు అనే విషయాలను తెలుసుకోండి.
అందమైన బన్ మరియు బో కేశాలంకరణ
అందమైన బన్ మరియు బో కేశాలంకరణ
మీ రోజువారీ కేశాలంకరణకు రాయల్టీ యొక్క స్పర్శ. కొత్త నాగరీకమైన రూపం కోసం ఈ బన్ ఎ బో కేశాలంకరణకు ప్రయత్నించండి.
రోష్ హషనా: ప్రపంచం ఎప్పుడు సృష్టించబడింది
రోష్ హషనా: ప్రపంచం ఎప్పుడు సృష్టించబడింది
మన ప్రపంచం యొక్క సృష్టి మరియు అది ఎలా సృష్టించబడింది అనే దాని గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి బ్రౌజ్ చేయండి. దేవుడు ఈ ప్రపంచాన్ని ఎలా సృష్టించాడనే దానిపై మరియు ఏ ఉద్దేశ్యాలతో సంబంధిత వాస్తవాలు మరియు అభిప్రాయాలను TheHolidaySpot తన పాఠకులకు అందిస్తుంది.
స్వీటెస్ట్ డే వాల్‌పేపర్స్ మరియు నేపథ్యాలు
స్వీటెస్ట్ డే వాల్‌పేపర్స్ మరియు నేపథ్యాలు
మీ డెస్క్‌టాప్‌ను అలంకరించడానికి మధురమైన రోజు వాల్‌పేపర్‌లను కలిగి ఉంటుంది.